top_banner_720x150

Боротьба з бур'янами

Існує багато способів контролю бур'янів у посівах озимої пшениці. До них належать: система обробітку грунту, чергування культур у сівозміні, агротехнічні і хімічні заходи догляду за посівами. Проте для ефективного контролю бур'янів у посівах культури застосування вибіркового заходу або декількох заходів недостатньо. Заходи з обмеження чисельності забур'янення необхідно застосовувати у комплексі й залежно від типу забур'яненості поля.

У зв'язку зі зменшенням розвитку галузі тваринництва значно скоротилися площі кращих попередників озимих зернових, таких як чисті та зайняті пари (однорічні трави, багаторічні бобові трави, кукурудза на зелений корм тощо). Таким чином, роль сівозміни у формуванні фітосанітарного стану агроценозів втратила свою вагомість.

Також обробіток грунту як один з основних заходів контролю бур'янів, у більшості господарств спрощується і зводиться до мінімуму. Це призводить до збільшення засміченості насінням бур'янів верхнього шару грунту і, як наслідок, – зростає поширення сегетальної рослинності. Забур'яненість посівів продовжує залишатися однією з найбільших проблем в аграрному виробництві. Недотримання норм висіву стає однією із причин зниження урожаю, веде до зрідженого посіву, а, отже, і недостатньої кількості продуктивних стебел на одиницю площі. В ослаблених і зріджених посівах з'являється величезна кількість однорічних і багаторічних бур'янів.

У зв'язку із зазначеними тенденціями у галузі землеробства хімічний метод контролювання чисельності бур'янів виходить на перше місце.

Останніми роками внаслідок розширення площ під зерновими культурами особливо зросла забур'яненість полів пирієм повзучим, осотом рожевим і польовим, метлюгом звичайним.

На сьогодні для ефективного захисту культури від шкідливого впливу дикої рослинності є правильний вибір гербіцидів з урахуванням видового складу та дотримання оптимальних строків їх застосування.

Ютп ЛТД , ТОВ
Простое создание сайтов и интернет магазинов