top_banner_720x150

Переваги зрошення

Зрошення — найбільш радикальний шлях вплину па ґрунт, рослини, мікроклімат. Це проявляється в зміні водно-фізич­них, фізико-хімічних, біологічних та інших властивостей грун­ту, зміні рівня і мінералізації грунтових вод, сольового, темпе­ратурного, водного і поживного режимів грунту.

Зрошення сприяє розчиненню поживних речовин, що містя­ться у грунті, підвищує їх доступність для рослин, збільшує життєдіяльність мікроорганізмів. Під впливом зрошення зни­жується температура грунту, підвищується теплоємкість і теп­лопровідність.

При надмірному зволоженні руйнується структура грунту, зменшується пористість, погіршується вологообмін, вимиваю­ться як корисні, так і шкідливі солі, підвищуються рівні грун­тових вод, що призводить до заболочення зрошуваних земель, а при наявності мінералізованих грунтових вод — до засолення.

Позитивно зрошення впливає па мікроклімат приґрунтового шару повітря на зрошуваних полях. Вдень поливи зменшують максимальну температуру повітря, а вночі підвищують мінімаль­ну, окрім того вологість повітря збільшується на 20-50 %.

Вплив зрошення на мікроклімат підсилюється при наявності лісосмуг.

Зрошення не тільки забезпечує рослини водою, а й змінює умови їх розвитку. При зрошенні зменшується всмоктувальна сила коренів, збільшується листова поверхня, підвищується пружність тканин, велика кількість рослинного покриву на зрошуваному полі пропускає до поверхні грунту в середині літа всього лише 25-35% сумарної сонячної радіації і дозволяє постійно зберігати знижену температуру та підвищену воло­гість повітря. Наявність достатньої кількості вологи сприяє сприяє нормальному протіканню фізіологічних процесів, позитивно сприяє на продуктивність сільськогосподарських культур і якість врожаїв.

 

Ютп ЛТД , ТОВ
Простое создание сайтов и интернет магазинов