замовити дзвінок

Error, fill in the fields
Дякую. Ми відповімо вам якомога швидше.

Осінньо - польові роботи

Обробка грунту під озимі культу­ри значно відрізняється від обробітку під ярі культури. Складність його по­лягає в тому, що озимі висівають восе­ни, їх сівбі здебільшого передує тривалий жаркий посушливий період, що ускладнює розробку грунту і з'явлення сходів. Тому основними завданнями обробки грунту є такі:

1) грунт слід розробити до дрібненької грудки, щоб насіння потрапило на вирівняне, ущільнене, вологе ложе і за­горнулося дрібногрудочкуватим ша­ром, який забезпечує добрий доступ повітря до насіння і появу сходів;

2) на час сівби треба нагромадити в грунті достатню кількість вологи, особливо у посівному шарі (для своє­часного з'явлення сходів і розвитку їх восени);

3) при підготовці грунту до сівби необхідно максимально очистити поле від бур'янів, хвороб і шкідників, на­громадити в грунті достатню кількість поживних речовин у доступних для рослин формах.

Розрізняють загальні правила підго­товки грунту під озимі культури, основ­ними з яких є такі:

1)   не слід запізнюватися із збиран­ням  попередньої   культури і  якомога скоріше звільняти поле   (вивозити сі­но, солому тощо);

2)  відразу після звільнення поля не­обхідно  провести  неглибокий  обробі­ток грунту, внести добрива і обробити його на належну глибину;

3)   глибина основного обробітку за­лежить від погодних умов,  вологості та щільності грунту, засміченості поля і тривалості періоду від збирання попередньої  культури до сівби озимих: мілкіше слід обробляти грунти в по­сушливих умовах, на чистих від бур'я­нів полях і тоді, коли попередні куль­тури збирають пізно;

4)  у системі підготовки грунту після парозаймальних  культур і   непарових попередників   часто  виникає   необхідність провести коткування, ефектив­ність якого підвищується при запізнен­ні з обробітком і в умовах посушливої погоди;

5)   у безперервному технологічному комплексі треба скоріше надати грун­ту   дрібногрудочкуватого   стану,   при­датного для сівби;

6)  після основного обробітку грунту і до сівби озимих грунт слід утримува­ти в чистому від бур'янів стані і за­побігати   утворенню   ґрунтової   кірки (проводять боронування і культивації плоскорізальними лапами).

«Про землю піклуйся – золотим зерном любуйся»